رنگ کلاه در سئو

رنگ کلاه در سئو

رنگ کلاه در سئو و همچنین دیگر مقوله های سایبری را شاید بتوان استعاره ای از استراتژی و مرزبندی اخلاق حرفه ای یک فرد مشرف به تکنولوژی یا (Tech-Savvy) قلمداد کرد. اصطلاح “کلاه سیاه برسر داشتن یا Black-Hat SEO” معادل رد کردن مرزهای اخلاق و قانون در حرفه به طور کامل است. “پوشیدن کلاه خاکستری …

رنگ کلاه در سئو Read More »