الگوریتم Passage Ranking

الگوریتم Passage Ranking

این الگوریتم در غروب 10 فوریه 2021 به وقت ایالات متحده توسط شرکت Google پیاده سازی شد. تخمین زده شده که در حدود 7% از نتایج در SERP ها تا به حال تحت تاثیر الگوریتم Passage Ranking قرار گرفته اند. شاید از نظر شما تاثیر 7 درصدی، مقداری کوچک برای دسته بندی یک الگوریتم به …

الگوریتم Passage Ranking ادامه »